Pre základnú funkčnosť, spríjemnenie používania webu, analytické účely a v prípade udelenia súhlasu aj na účely cielenia reklamy využívame súbory cookies. Nastavenie vlastných preferencií cookies môžete kedykoľvek upraviť odkazom v spodnej časti stránok.

KONTAKTY

MZ Corporation, s.r.o.
Andreja Hlinku 8254/51
034 06 Ružomberok
info(a)obchoduzuzky.sk
Predajňa - 0911 193 054
E-shop - 0948 231 339

Obchodné podmienky

Do tejto sekcie vyplňte obchodné podmienky vášho e-shopu.

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky
pre kúpne zmluvy uzavrené na diaľku prostredníctvom www.obchoduzuzky.sk

článok 1
Všeobecné ustanovenie

Nákup tovaru prostredníctvom www.obchoduzuzky.sk môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť týmito Obchodnými podmienkami. Všetky objednávky podané prostredníctvom internetových stránok www.obchoduzuzky.sk sú považované za záväzné.

článok 2
Postup pri objednávaní

Po zadaní počtu kusov a objednaní tovaru stlačením tlačitla "Pridať do košíka", sa objednaný tovar automaticky pridá do nákupného košíka, ktorý je kedykoľvek k dispozícii k náhľadu. Pri registrácii je zákazník povinný vyplniť osobné údaje, ktoré od neho systém vyžaduje. Tieto údaje budú použité pre vnútornú potrebu a dávame záruku, že nebudú zneužité na iné účely. Po registrácii bude každému zákazníkovi priradené osobné konto, ktorým sa bude pri nákupoch prihlasovať v systéme. Pod týmto kontom budú vytvárané objednávky, evidované zľavy a iné výhody pre každého zákazníka. Prihlasovacie údaje odporúčame zákazníkovi zapísať a uchovať pre prípad budúcich nákupov. Pri každom ďalšom nákupe sa stačí pomocou svojich prihlasovacích údajpv prihlásiť.

Po vytvorení objednávky bude táto zaregistrovaná a jej zaregistrovanie sa potvrdí oznámením o prijatí objednávky. Zobrazením oznámenia o prijatí objednávky sa objednávka považuje za doručenú a týmto okamihom vzniká kúpna zmluva.

článok 3
Platobné podmienky

Všetky ceny tovarov sú uvedené vrátane DPH.
Platba vopred - Zákazník do 24 hodín obdrží mailom informácie k platbe, ktoré budú obsahovať údaje o tovare, termíne odoslania, cene a účte, na ktorý je treba platbu uhradiť.

V súčasnosti sú dostupné spôsoby platby:
Bankový prevod - účet v ČSOB banke a Tatra banke.

článok 4
Dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru

Objednaný tovar odosielame do 2 pracovných dní od skompletizovania objednávky.

Úhradou faktúry sa rozumie moment pripísania úhrady na náš účet. Ak doba odoslania bude z technických dôvodov nesplniteľná, zaväzujeme sa o tom bezodkladne informovať zákazníka. Ak nedôjde k dohode o dodaní tovaru v náhradnej lehote, zaväzujeme sa do 24 hodín vrátiť zákazníkovi zaplatenú sumu za tovar.

Tovar je odosielaný na adresu, ktorú zákazník uvedie v objednávke ako miesto doručenia.

Spôsob odoslania - Slovenská republika:
- Osobný odber: predajňa Obchod u ZUZKY, Mostová 2133, Ružomberok.
- Vlastný rozvoz v rámci Slovenskej republiky - 0,15 € za km. Za miesto štartu sa považuje adresa prevádzky e-shopu a hradí sa cesta tam a späť. Množstvo tovaru, ktoré je možné doviezť, je závislé od kapacity vozidla.
- Slovenská pošta - Cena je vypočítaná podľa hmotnosti objednaného tovaru a cenníka Slovenskej pošty.
- Kuriér

Spôsob odoslania - Všetky krajiny sveta, okrem Slovenskej republiky.
- Slovenská pošta - Cena je vypočítaná podľa hmotnosti objednaného tovaru a cenníka Slovenskej pošty.

O Odoslaní tovaru zákazníka informujeme e-mailom, SMS, alebo telefonicky.

V prípade doručovania rozmernejšieho a ťažšieho tovaru prepravná spoločnosť nie je povinná vykonať vynášku tovaru priamo do bytu. Neuznávame reklamácie na nevykonanú vynášku tovaru prepravnou spoločnosťou.

Pri prevzatí tovaru je zákazník povinný si skontrolovať úplnosť a nepoškodenosť tovaru hneď po doručení. Prípadné zistené nedostatky ihneď hlásiť prepravnej spoločnosti a spísať reklamačný protokol. Predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené prepravcom. 

článok 5
Storno objednávky

Storno objednávky zo strany zákazníka:

Zákazník má právo stornovať objednávku telefonicky (0948 231 339), alebo e-mailom na: info@obchoduzuzky.sk  v prípade, že cena z objednávky (zálohovej faktúry) ešte nebola uhradená.
V prípade, že zákazník stornuje objednávku po uhradení ceny z objednávky (zálohovej faktúry), alebo odoslaní tovaru na dobierku, ale pred dodaním tovaru, účtujeme si storno poplatok vo výške 30% z ceny tovaru.
Ak zákazník chce stornovať objednávku po prevzatí tovaru, postupuje sa podľa článku 6.
Objednávku na tovar zhotovený na zákazku, podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, čiže tovar, ktorý sa nenachádza v našej ponuke na www.obchoduzuzky.sk nie je možné stornovať.

Storno objednávky zo strany www.obchoduzuzky.sk:

Nie je možné z technických príčin dodať tovar v požadovanom množstve a termíne.
Došlo k zmene cien u našich dodávateľov.
V prípade vzniku vyššie spomínaných situácií okamžite kontaktujeme zákazníka za účelom dohody o ďalšom postupe. Ak k dohode nedôjde, objednávka je považovaná za stornovanú a zákazníkovi sú v prípade už vykonanej zálohovej platby za tovar, finančné prostriedky odoslané do 24 hodín.

článok 6
Poučenie o práve zákazníka odstúpiť od zmluvy.

Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

Právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru však zákazník nemá v prípade, ak je objednaný tovar používaný, bol namontovaný, má poškodený obal.

Zákazník v zmysle § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru, alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa!

Zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatňuje písomne, e-mailom na info@obchoduzuzky.sk alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy. V prípade, že zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatní, vráti tovar vopred dohodnutým spôsobom, a to najneskôr do 7 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil. Tovar nesmie javiť známky používania a musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale s kompletným príslušenstvom. Ak tovar plne zodpovedal deklarovaným kvantitaívnym požiadavkám a nebol vadný, zákazník vráti tovar na svoje náklady.

Zaväzujeme sa vrátiť zákazníkovi do 14 dní odo dňa jeho odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar, ktorú uhradil.

článok 7
Kontaktné údaje

Sídlo spoločnosti:

MZ Corporation, s.r.o.
Andreja Hlinku 8254/51
034 06 Ružomberok

E-mail: info@obchoduzuzky.sk

Tel.: 0948 231 339

IČO: 45956529
DIČ: 2023163582 (nie sme platci DPH)
Spoločnosť zapísaná v živnostenskom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka číslo 53935/L

Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O.BOX B-89, 011 79 Žilina 1

článok 8
Reklamácie a záruka

Zaruka na tovar je poskytovaná v dĺžke 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak.

Záruka sa nevzťahuje na vady zapríčinené opotrebovaním pri bežnom používaní, nesprávnym použitím, nesprávnou (neodbornou) montážou, nesprávnym skladovaním a manipuláciou s tovarom.
Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené živelnou pohromou.

Postup pri reklamácii:
Informujte nás o reklamácii e-mailom, alebo písomne.
Tovar zašlite doporučene na adresu sídla spoločnosti: MZ Corporation, s.r.o., Andreja Hlinku 8254/51, 034 06 Ružomberok. Do zásielky priložte vyplnený reklamačný protokol, kópiu faktúry (pokladničného dokladu) preukazujúcej zakúpenie reklamovaného tovaru u nás.

článok 9
Záverečné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobudli platnosť dňom ich zverejnenia na internetových stránkach www.obchoduzuzky.sk

Potvrdením objednávky dávate našej spoločnosti, ako prevádzkovateľovi, súhlas so spracovávaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013  Z.z. o ochrane osobných údajov. Súhlas sa poskytuje len na spracovanie osobných údajov za účelom vybavenia objednávky a nie je ho možné použiť na zasielanie reklamných oznámení. Poskytnutý súhlas je možné kedykoľvek odvolať písomne, alebo e-mailom.

Prevádzkovateľ nerozposiela reklamné e-maily na svoje produkty, prípadne akcie. Tieto informácie sú zverejňované výlučne na našej facebookovej stránke.

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies.
Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách pre Vaše budúce návštevy, aby Vám uľahčila opätovnú návštevu stránky. Cookies môžu využívať vložené reklamy tretích strán. Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača, kde môžete nastaviť zablokovanie cookies alebo upozornenie v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia.

Vážení zákazníci, informujeme Vás, že akékoľvek svoje práva a nároky si môžete voči nám uplatňovať aj v rámci alternatívneho on-line riešeného sporu. On-line riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO). Rovnako aj naše nároky voči Vám môžu byť uplatnené prostredníctvom európskej platformy. Sťažnosť môžete podať prostredníctvom platformy riešenia sporov on-line (RSO) na stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm Využitie alternatívneho riešenia sporu šetrí peniaze a čas, keďže Vaša sťažnosť bude vybavená do 90 dní a bez značných finančných výdavkov. V prípade akýchkoľvek problémov nás kontaktujte na info@obchoduzuzky.sk

Vyhradzujeme si právo na zmenu obchodných podmienok bez predchádzajúceho upozornenia.

Zverejnené obrázky majú informatívny charakter. Technické špecifikácie sa môžu zmeniť bez predošlého upozornenia.

Za informácie a technické špecifikácie prevzaté od našich dodávateľov nenesieme žiadnu zodpovednosť.

Obchodné podmienky platia od 05.10.2016 do vydania nových.